BIP
22. OŚRODEK DOWODZENIA I NAPROWADZANIA
Życiorys Matki Chrzestnej Sztandaru 22. ODN.

 

 

                                      

 

                                   Życiorys Leokadii Teresy Majewicz.

 

Leokadia Teresa Majewicz z domu Kosińska urodziła się 21 sierpnia 1929 r. w Jabłonowie, pow. Kopyczyńce, woj. Tarnopolskie na Podolu. Po zajęciu wschodnich terenów Polski przez Wojska Radzieckie, 10 lutego 1940 r. wraz z całą swoją rodziną  została aresztowana i wywieziona na Syberię do Ałtajskiego Kraju, gdzie w ciężkich warunkach pracowała przy zbieraniu żywicy
i rąbaniu drewna. Cztery miesiące po ataku Niemiec Hitlerowskich na ZSRR w 1941 r. cała rodzina została objęta amnestią przez władze sowieckie i udała się do Kiermene, gdzie ojciec i brat wstąpili do formowanego wojska polskiego pod dowództwem gen. Władysława Andersa,
a matka do wojskowej służby kobiecej. Natomiast Leokadia wraz z trzema pozostałymi siostrami znalazła miejsce tymczasowe w sierocińcu, stworzonym przy formowanych jednostkach. Tylko takie rozwiązanie dawało całej rodzinie jedyną szansę zmiany dotychczasowego losu i opuszczenia ZSRR. Przez Morze Kaspijskie,  Teheran, Karaczi, Mombasę przedostała się do nowo utworzonego osiedla dla rodzin żołnierzy polskich w Tengeru w Tanganice w Afryce wschodniej. Spędziła tam resztę wojny i okres do roku 1948, uczęszczając do szkoły i zdobywając kwalifikacje w gimnazjum krawieckim. W kwietniu 1948 r. dołączyła wraz z matką i siostrami do swojego ojca oraz brata, którzy od zakończenia wojny przebywali w Wielkiej Brytanii. W 1950 r. w Anglii poznała Henryka Majewicza, którego poślubiła tego samego roku. Wraz z mężem zaangażowała się
w działalność dobroczynną, jako członek Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Millom niosła pomoc polskim rodzinom w kraju. W 1957 r. wstąpiła do organizacji charytatywnej Inner Wheel (skupiającej żony członków Rotary Club). Za pracę na rzecz powodzian w Polsce w 1997 r. uhonorowana została wraz z mężem nagrodą od władz angielskich.

W 1991 r. po raz pierwszy odwiedziła Bydgoszcz, rodzinne miasto rodziny Majewiczów. W 2007 r. powróciła do kraju i zamieszkała w Bydgoszczy na stałe. Tutaj kontynuuje działalność charytatywną jako członkini klubu Rotary Bydgoszcz Brda. Czynnie angażuje sie w aktywność społeczną, odwiedza szkoły, spotykając się z młodzieżą. W trakcie tych żywych lekcji historii opowiada o okresie deportacji, pobycie na Syberii i tułaczce po świecie. Jest autorką wspomnień pt. „Niewolnicy w raju”.

W dniu 2 czerwca 2011 roku zostala Matką Chrzestną Sztandaru 22. Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania. Od tego dnia bierze czynny udział w życiu
22. Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych